Connecting the dots.

Als je een truffelceremonie komt bijwonen, is het fijn als je de dagen erna een lege agenda hebt. Ook al heb je grote doorbraken en antwoorden gekregen tijdens een ceremonie, de inzichten en connecties worden vaak pas in de dagen erna gemaakt. Dit kan soms weken doorgaan…

Voor mij persoonlijk geldt dat de dag waarin alles haar plek krijgt de 2e dag na de ceremonie is. Dat is ook de dag dat ik mijn ceremonie begin uit te schrijven. ‘Connecting the dots’ noem ik dat. Want ineens ga ik situaties uit mijn verleden, die niet voorbijkwamen tijdens de ceremonie in een ander licht zien. Een ceremonie kan hard werken zijn. Maar het echte werk begint daarna!

Het plaatje: Er is een onderzoek gedaan naar het effect van verbindingen die gemaakt worden tijdens het gebruik van Psilocybine, de werkzame stof in truffels en paddestoelen. Links is het brein zonder psilocybine, rechts het brein met psilocybine.

Be light, be love

Nederlands